Om mig

Min baggrund


Uddannelse:
Jeg er cand.psych. fra Københavns Universitet i 2000, autoriseret af Socialministeriet i 2003 og godkendt som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening i 2009. I 2012 blev jeg af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab godkendt supervisor i psykoterapi.

Jeg har siden 2001 specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi og er løbende blevet uddannet i behandling af en lang række problemstillinger bl.a. stress- og smertetilstande, angst, depression, lavt selvværd samt generel personlig udvikling.
Via Oxford Cognitive Therapy Center er jeg desuden uddannet i at undervise i kognitiv teori og terapi.

I min måde at arbejde på praktiserer jeg den nyeste retning indenfor kognitiv terapi, kaldet den 3. bølge, der i høj grad er inspireret af elementer fra mindfulness. Gennem de sidste ca. 8 år har jeg videreuddannet mig i Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi (MBCT) bl.a. på Oxford Cognitive Therapy Center i England. 
Siden 2014 følger jeg uddannelsen i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) på Århus Universitet i samarbejde med University of Massachusetts Medical School.
Jeg er desuden inspireret af medfølelsesfokuseret terapi, der hører til de nyeste retninger indenfor kognitiv funderet terapi.


Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.


Desuden:

Varetager jeg en række konsulentopgaver samt underviser, holder foredrag og workshops bl.a. for:


Københavns Universitet http://www.psy.ku.dk samt 
Sygeplejeskolen http://www.phmetropol.dk
Gladsaxe Kommune http://www.gladsaxe.dk
Psykiatrien i Region Hovedstaden http://www.psykiatri-regionh.dk
Foreningen af Kroniske Smertepatienter http://www.faks.dk
Efteruddannelse af alment praktiserende læger og anæstesiologer
Den Private Smerteklinik http://www.smerteklinik.nu
Dansk Smerteforum http://www.dansksmerteforum.dk
AOF/FOF i Hovedstadsområdet
Tværfagligt Erhvervsteam http://www.intact.dk


Medlemsskaber:

Dansk Psykologforening http://www.dp.dk

Psykologer i Danmark http://www.psykologeridanmark.dk

Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi http://www.sakt.dk

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 
 http://www.dp.dk

Dansk Smerteforum http://www.dansksmerteforum.dk

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab http://www.sundhedspsykologi.orgTidligere ansættelser:

Den Private Smerteklinik http://www.smerteklinik.nu


Dansk Hovedpinecenter
http://www.glostruphospital.dk

Kognitivt Psykolog Center http://www.wattar-gruppen.dk


OPUS Projektet http://www.opus-kbh.dk


Kræftens Bekæmpelse http://www.cancer.dk


Comments