Supervision og undervisning

Supervision:


Jeg tilbyder supervision på kognitivt grundlag og inddrager i høj grad elementer fra mindfulness og medfølelsesfokuseret terapi. 
Jeg er godkendt supervisor i psykoterapi fra Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab

Jeg superviserer psykologer, læger og tværfagligt personale fra sundheds- og behandlersektoren, både individuelt og i grupper.


Undervisning:

Jeg tilbyder foredrag, kortere kurser og workshops indenfor mine erfaringsområder.

I den indledende kontakt drøftes form og indhold på undervisning/ foredrag for at målrette det bedst muligt til deltagernes faglighed, arbejdsmæssige hverdag, behov og ønsker.


Via min specialisering i psykoterapi kan undervisningen og supervisionen godkendes i forhold til psykologers og psykiateres specialistuddannelse.
Comments